HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

 

GIAO DỊCH KÝ QUỸ

 

I.      Thực hiện giao dịch ký quỹ Chứng khoán

 

Ngày 17/6/2015, trang thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã đăng công bố thông tin nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ của CTCP Chứng khoán Artex (ART). 

 

Căn cứ Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 của UBCKNN, ART đã được thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán.

 

ARTEX cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.
 

 

II.    Giới thiệu dịch vụ giao dịch ký quỹ

 

CTCP Chứng khoán Artex là một trong các công ty Chứng khoán được UBCKNN cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho khách hàng. Cụ thể:

 

 

1.    Các tỷ lệ áp dụng:

 

-          Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 0.5

-          Tỷ lệ ký quỹ duy trì : 0.3

-          Tỷ lệ ký quỹ xử lý: 0.2

 

 

2.    Lãi suất cho vay:

 

Lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 01/12/2017 là 0,0375%/ngày (13,5%/năm), tính trên số hạn mức thực tế dùng. Tùy thuộc vào tình hình thị trường và khả năng của ART, lãi suất cho vay sẽ được ART điều chỉnh theo từng thời điểm.

 

3.    Danh sách các chứng khoán giao dịch ký quỹ đa dạng, được cập nhật thường xuyên.

 

Lưu ý: Các thông tin và điều kiện sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ tại ART có thể được thay đổi cho phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, khách hàng vui lòng thường xuyên cập nhật các thông tin từ ART.

 

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm hướng dẫn giao dịch ký quỹ

 

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ trên Artex Home Pro

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ trên Artex Mobile Trading

Hướng dẫn giao dịch ký quỹ trên Artex web Trading

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 03-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 04-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 05-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 06-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 07-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 08-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 09-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 10-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 12-2018

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 01-2019

Danh mục chứng khoán được thực hiện GDKQ tháng 03-2019

 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi, nếu Quý khách hàng có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ:

 

        Bộ phận dịch vụ: (024) 39.368.368/ (024) 39.368.366.

 

 

Không có dữ liệu.