HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)

Trải qua nhiều năm hoạt động với nhiều biến động của nền kinh tế và của thị trường tài chính, Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex là trở thành một trong những Công ty chứng khoán hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam.

 

Tầm nhìn

 

  • Trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc cung cấp đến các khách hàng và các đối tác những dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng cùng với các giải pháp tài chính toàn diện
  • Không ngừng hoàn thiện và phát triển một cơ cấu tổ chức linh hoạt, năng động, kịp thời đầu tư các công nghệ tiên tiến nhất vì lợi ích của khách hàng
  • Tạo dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao, có nền tảng kiến thức chuyên sâu, dày dạn kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư

 

Sứ mệnh

 

  • Không ngừng hoàn thiện và ưu tiên đặt lên hàng đầu lợi ích của khách hàng

 

Giá trị cốt lõi

 

  • Chính trực
  • Hướng đến sự hoàn hảo
  • Liên tục đổi mới
  • Hợp tác.