HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)


Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ lãnh đạo

Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Thanh Bình là nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, đã và đang nắm giữ vị trí đứng đầu nhiều doanh nghiệp lớn. Hiện Ông Bình là Tổng Giám đốc Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông và Công nghệ FLC và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bất động sản SGInvest. Trước đó ông từng giữ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và Phó Tông Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Ông NGUYỄN VĂN THANH Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Thanh từng giữ chức vụ Trưởng khoa Tài chính- Đại học Thương mại. Hiện ông là Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Artex, Thành viên HĐQT Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề FLC. Ông Thanh có Cử nhân Tài chính Ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc dân); bằng Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế (Đại học Obirin – Nhật Bản); và Tiến sỹ Kinh tế (Đại học Thương mại).

Ông LƯU ĐỨC QUANG Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc

Ông Lưu Đức Quang được bầu vào HĐQT và được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Artex từ tháng 5/2014. Trước đó ông đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong ngành tài chính như Phó tổng giám đốc CEO Group kiêm Giám đốc Công ty TNHH CEO Quốc tế; Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình. Ông đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC

Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Huyền là chuyên gia trong lĩnh vực quản trị hành chính và nhân sự, đã có một thời gian dài làm việc tại các công ty nước ngoài ,tập đoàn đa quốc gia như công ty Malavina, Archytype Group, SMEC, Tessi Asia. Bà Huyền tốt nghiệp Cử nhân Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Cử nhân chuyên ngành Văn hóa Du lịch Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Bà TRẦN THỊ CHUNG Thành viên HĐQT

Bà Trần Thị Chung có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán. Ngoài việc tham gia HĐQT, bà còn là đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 9 tại Công ty CP Chứng khoán Artex và là Trưởng ban Kiểm soát- Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà.
Ông LÊ TIẾN ĐÔNG Phó TGĐ Trước khi gia nhập chứng khoán Artex, ông Đông là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Ortran Việt Nam và đã từng qua các vị trí quản lý tại Tập đoàn FPT, Khoa Quản trị Kinh doanh HSB và Công ty CP QLQ An Bình.

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ lãnh đạo

Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Thanh Bình là nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm, đã và đang nắm giữ vị trí đứng đầu nhiều doanh nghiệp lớn. Hiện Ông Bình là Tổng Giám đốc Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông và Công nghệ FLC và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bất động sản SGInvest. Trước đó ông từng giữ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và Phó Tông Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Ông NGUYỄN VĂN THANH Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Thanh từng giữ chức vụ Trưởng khoa Tài chính- Đại học Thương mại. Hiện ông là Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán Artex, Thành viên HĐQT Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề FLC. Ông Thanh có Cử nhân Tài chính Ngân hàng (Đại học Kinh tế Quốc dân); bằng Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế (Đại học Obirin – Nhật Bản); và Tiến sỹ Kinh tế (Đại học Thương mại).

Ông LÊ TIẾN ĐÔNG
Phó Tổng Giám đốc

Trước khi gia nhập chứng khoán Artex, ông Đông là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Ortran Việt Nam và đã từng qua các vị trí quản lý tại Tập đoàn FPT, Khoa Quản trị Kinh doanh HSB và Công ty CP QLQ An Bình.