HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) trân trọng CBTT về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ART kể từ ngày 01/06/2018.
Tin cũ hơn