HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)
Ngày Lựa chọn   
Chú ý : Click vào tiêu đề các cột để sắp xếp theo tiêu chí đó.
Mã CKMở cửaĐóng cửaCao nhấtThấp nhấtTrung bìnhĐóng cửa trướcThay đổi% Thay đổiKhối lượngGiá trị
AAA 30,5 30,6 31,0 30,2 30,6 31,2 -0,65 -2,08% 955.300 29.238.000.000
AAM 9,7 10,0 10,0 9,7 10,0 10,3 -0,25 -2,44% 2.090 21.000.000
ABT 28,8 28,5 28,8 28,5 28,6 29,0 -0,50 -1,72% 2.060 59.000.000
ACC 21,0 21,3 21,3 21,0 22,6 21,0 0,30 1,43% 310 7.000.000
ACL 8,8 8,3 8,8 8,3 16,7 8,3 0,01 0,12% 60 1.000.000
ADS 17,6 17,1 17,8 17,1 17,3 18,0 -0,90 -5,00% 8.090 140.000.000
AGF 9,4 9,4 9,4 9,4 9,3 9,4 -0,03 -0,32% 9.250 86.000.000
AGM 8,5 8,5 8,5 8,1 8,4 8,7 -0,21 -2,41% 830 7.000.000
AGR 5,3 5,4 5,5 5,3 5,4 5,5 -0,15 -2,73% 290.960 1.560.000.000
AMD 9,2 9,4 9,6 9,0 9,3 9,2 0,25 2,73% 909.790 8.475.000.000
ANV 10,2 10,2 10,4 9,9 10,1 10,3 -0,10 -0,97% 449.810 4.553.000.000
APC 78,0 80,0 81,2 77,0 79,6 78,0 2,00 2,56% 75.310 5.995.000.000
APG 5,7 5,6 5,7 5,4 5,5 5,7 -0,10 -1,75% 406.580 2.249.000.000
ASM 11,0 11,0 11,2 10,9 11,0 11,2 -0,15 -1,35% 2.994.490 33.061.000.000
ASP 6,5 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5 0,00 0,00% 22.710 147.000.000
ATG 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 -0,10 -3,33% 32.310 95.000.000
BBC 93,3 95,0 96,0 93,3 93,9 93,2 1,80 1,93% 490 46.000.000
BCE 5,7 5,6 5,7 5,4 5,7 5,7 -0,04 -0,70% 3.500 20.000.000
BCG 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 0,00 0,00% 376.510 2.227.000.000
BCI 33,0 34,5 35,0 33,0 34,4 33,6 0,90 2,68% 40.980 1.409.000.000
12345678910...