HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)
Ngày Lựa chọn   
Chú ý : Click vào tiêu đề các cột để sắp xếp theo tiêu chí đó.
Mã CKMở cửaĐóng cửaCao nhấtThấp nhấtTrung bìnhĐóng cửa trướcThay đổi% Thay đổiKhối lượngGiá trị
AAA 18,9 19,7 19,9 18,7 19,2 18,7 0,95 5,08% 2.092.380 40.249.000.000
AAM 10,9 10,9 10,9 10,9 0,0 10,8 0,10 0,93% 10 0
ABT 37,4 37,4 37,4 37,4 40,0 37,4 0,00 0,00% 50 2.000.000
ACC 18,0 18,0 18,5 18,0 17,4 17,7 0,30 1,69% 690 12.000.000
ACL 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,00 0,00% 96.180 962.000.000
ADS 15,9 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 0,05 0,31% 16.750 266.000.000
AGF 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 -0,10 -2,43% 5.240 21.000.000
AGM 9,0 9,0 9,3 9,0 9,6 9,2 -0,15 -1,64% 520 5.000.000
AGR 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 0,17 5,12% 15.260 52.000.000
AMD 3,7 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 0,04 1,12% 511.310 1.827.000.000
ANV 23,7 25,1 25,1 23,7 24,5 24,0 1,05 4,38% 729.850 17.905.000.000
APC 31,5 29,7 31,5 29,6 29,8 31,2 -1,50 -4,81% 55.920 1.668.000.000
APG 5,7 5,8 5,8 5,6 5,7 5,6 0,16 2,86% 239.230 1.362.000.000
ASM 12,8 12,9 13,0 12,6 12,8 12,6 0,30 2,38% 2.746.260 35.150.000.000
ASP 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0,03 0,43% 3.740 26.000.000
AST 62,0 63,5 64,0 61,5 62,5 61,3 2,20 3,59% 60.870 3.805.000.000
ATG 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 -0,10 -5,65% 103.150 172.000.000
BBC 81,0 81,0 81,0 81,0 0,0 81,0 0,00 0,00% 0 0
BCE 6,0 6,1 6,1 6,0 6,1 6,1 0,00 0,00% 3.300 20.000.000
BCG 5,8 6,0 6,0 5,8 5,9 6,0 -0,01 -0,17% 4.600 27.000.000
12345678910...