HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
828,93
1,21(0,15%)
817,39
0,55(0,07%)
109,08
-0,34(-0,31%)
201,07
-0,50(-0,25%)
54,54
0,30(0,56%)
Ngày Lựa chọn   
Chú ý : Click vào tiêu đề các cột để sắp xếp theo tiêu chí đó.
Mã CKMở cửaĐóng cửaCao nhấtThấp nhấtTrung bìnhĐóng cửa trướcThay đổi% Thay đổiKhối lượngGiá trị
AAA 35,0 34,7 35,2 34,7 34,9 34,9 -0,25 -0,72% 894.650 31.221.000.000
AAM 10,5 9,8 10,5 9,8 10,2 10,5 -0,69 -6,57% 880 9.000.000
ABT 33,5 33,5 34,5 33,5 32,6 33,5 0,00 0,00% 460 15.000.000
ACC 25,4 24,7 25,4 23,3 23,4 24,8 -0,10 -0,40% 5.560 130.000.000
ACL 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6 8,7 -0,04 -0,46% 3.010 26.000.000
ADS 18,9 19,1 19,2 18,8 19,0 18,9 0,25 1,33% 66.820 1.268.000.000
AGF 8,7 8,7 8,7 8,7 8,8 8,7 0,00 0,00% 340 3.000.000
AGM 8,4 9,1 9,1 8,4 9,2 9,1 0,02 0,22% 2.060 19.000.000
AGR 5,5 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 0,06 1,09% 318.310 1.761.000.000
AMD 10,5 10,5 10,8 10,4 10,5 10,4 0,10 0,96% 723.830 7.620.000.000
ANV 9,9 10,3 10,3 9,7 10,0 9,9 0,45 4,57% 512.170 5.129.000.000
APC 45,1 51,7 51,7 45,1 48,2 48,4 3,30 6,82% 581.980 28.069.000.000
APG 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,3 0,00 0,00% 212.760 1.110.000.000
ASM 10,7 10,8 10,8 10,7 10,7 10,8 0,00 0,00% 3.123.240 33.369.000.000
ASP 6,6 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5 -0,04 -0,61% 31.250 204.000.000
ATG 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 -0,01 -0,27% 47.220 174.000.000
BBC 103,3 111,0 111,0 103,3 100,0 111,0 0,00 0,00% 40 4.000.000
BCE 5,6 5,8 5,8 5,6 5,7 5,7 0,06 1,05% 7.210 41.000.000
BCG 6,9 6,6 6,9 6,6 6,7 6,6 0,00 0,00% 358.400 2.386.000.000
BCI 30,1 30,5 30,5 30,1 30,3 30,5 -0,05 -0,16% 12.410 376.000.000
12345678910...