HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

ART: Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm phần mềm giao dịch chứng khoán”

Artex - 05/12/2018 8:37:00 SA          

Để phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh trong những năm tới, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán ARTEX có nhu cầu thay đổi hệ thống phần mềm chứng khoán. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán ARTEX kính gửi các quý đối tác quan tâm thông báo mời thầu gói thầu  “Mua sắm phần mềm giao dịch chứng khoán” , thông tin cụ thể như sau:

 

        1. Đơn vị mời thầu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

 

        - Địa chỉ: tầng 5- Tòa nhà FLC Landmark Tower- Lê Đức Thọ- Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

        - Điện thoại: 024.39368368   Fax: 024.39368377   Email: contact@artexsc.com.vn.

 

         2. Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm giao dịch chứng khoán

 

           - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

 

           - Giá gói thầu: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn).

 

          - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Hệ thống phần mềm core giao dịch chứng khoán và bản quyền hợp pháp kèm theo; Dịch vụ triển khai, cài đặt, chuyển đổi dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật cho công ty Cổ Phần Chứng Khoán ARTEX


          - Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

 

3. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thay đổi hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán.

 

4. Nguồn vốn: Vốn kinh doanh của công ty

 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

 

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 14 giờ 00, ngày 07  tháng 12 năm 2018 đến trước 13 giờ 30, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

 

8. Địa điểm phát hành HSMT:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX. tầng 5- Tòa nhà FLC Landmark Tower- Lê Đức Thọ- Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại/fax/email:  024 393 68 368 /024 39368377/contact@artexsc.com.vn.

 

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ (một triệu đồng)

 

10. Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 (Ba trăm triệu đồng, bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng)

 

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

12. Thời điểm mở thầu:  14 giờ 30, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

07/03/2019 ARTEX: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI
07/03/2019 ARTEX: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ MÁY NƯỚC THỊ TRẤN YÊN THÀNH
04/03/2019 ARTEX: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THẮNG LỢI
30/01/2019 ART: Thông báo lịch nghỉ giao dịch Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
25/01/2019 ART: Báo cáo niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà - MCK SHE
25/01/2019 ART: Thông báo đấu giá Công ty Cổ phần Lilama10