{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của các ông bà sau:

 

  • Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị.

 

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex và quy định của pháp luật, Ông Nguyễn Thanh Bình và Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex kể từ ngày 29/11/2018.

 

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm tại đây.

 

Trân trọng cảm ơn!

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 
Tin liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@artexsc.com.vn