HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)

ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Artex - 02/11/2018 5:51:00 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex công bố tài liệu về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Chi tiết toàn văn nội dung theo văn bản đính kèm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
01/11/2018 ART: CBTT Điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
29/10/2018 ART: CBTT về biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
23/10/2018 ART: CBTT người được ủy quyền CBTT
11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM