HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)

ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Artex - 02/11/2018 4:52:06 CH          

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBCK ngày 02/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex công bố thông tin về  việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex như sau:

 

      - Họ tên: Nguyễn Quỳnh Anh

      - Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
01/11/2018 ART: CBTT Điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
29/10/2018 ART: CBTT về biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
23/10/2018 ART: CBTT người được ủy quyền CBTT
11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM