HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)

ART: CBTT người được ủy quyền CBTT

Artex - 23/10/2018 5:46:00 CH          
Căn cứ giấy ủy quyền số 2310/ UQ-ART ngày 23/10/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex về việc ủy quyền CBTT:
 
- Người được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh
 
- Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro
 
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/10/2018
 
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 23/10/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
 
Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây.
 
Trân trọng cảm ơn!
02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
01/11/2018 ART: CBTT Điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
29/10/2018 ART: CBTT về biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM