{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}

Căn cứ giấy ủy quyền số 2310/ UQ-ART ngày 23/10/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex về việc ủy quyền CBTT:
 
- Người được ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh
 
- Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro
 
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 23/10/2018
 
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 23/10/2018 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
 
Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây.
 
Trân trọng cảm ơn!

Tệp đính kèm:   {{news.AttachedFileName}} 
Tin liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024. 3936 8366 Fax:024. 3936 8377 Email:contact@artexsc.com.vn