HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

ART: Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART.

Artex - 02/10/2018 12:41:58 CH          

Ngày 02/10/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) vừa nhận được Công văn của Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART. Tại công văn này, Bà Hương Trần Kiều Dung thông báo về ý định thực hiện việc mua vào 500.000 cổ phiếu ART để sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 03/10/2018. Như vậy, sau giao dịch, Bà Hương Trần Kiều Dung sẽ chính thức trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

 

30/11/2018 ART: CBTT đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát
29/11/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
29/11/2018 ART: CBTT Từ nhiệm thành viên HĐQT
26/11/2018 ART: CBTT Nghị quyết của ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
02/11/2018 ART: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/11/2018 ART: CBTT về việc Sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh