HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

ART: Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Artex - 19/10/2018 10:56:00 SA          

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III-2018

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

 

ART_Báo cáo tài chính_quý III.2018

 

Trân trọng cảm ơn!

 

22/03/2019 ART: Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
18/01/2019 ART: CBTT báo cáo tài chính quý IV. 2018
31/07/2018 ART: Báo cáo toàn tài chính giữa niên độ (đã được soát xét) năm 2018
31/07/2018 ART: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (đã được soát xét) tại ngày 30/06/2018
20/07/2018 ART: Báo cáo tài chính Quý II năm 2018