HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)

ART: Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Artex - 19/10/2018 10:56:00 SA          

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III-2018

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

 

ART_Báo cáo tài chính_quý III.2018

 

Trân trọng cảm ơn!

 

31/07/2018 ART: Báo cáo toàn tài chính giữa niên độ (đã được soát xét) năm 2018
31/07/2018 ART: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (đã được soát xét) tại ngày 30/06/2018
20/07/2018 ART: Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
19/04/2018 ART: Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
16/03/2018 ART: Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán