HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)

ART: Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Artex - 19/10/2018 10:56:00 SA          

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý III-2018

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

 

ART_Báo cáo tài chính_quý III.2018

 

Trân trọng cảm ơn!

 

18/01/2019 ART: CBTT báo cáo tài chính quý IV. 2018
31/07/2018 ART: Báo cáo toàn tài chính giữa niên độ (đã được soát xét) năm 2018
31/07/2018 ART: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (đã được soát xét) tại ngày 30/06/2018
20/07/2018 ART: Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
19/04/2018 ART: Báo cáo tài chính Quý I năm 2018