HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
933,39
-10,58(-1,12%)
926,50
-14,59(-1,55%)
107,62
2,03(1,93%)
191,34
2,55(1,35%)
50,55
-0,03(-0,07%)

ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Artex - 10/01/2018 3:01:37 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ArtexSC) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, như sau:

 

Tên Tổ chức phát hành:      Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Tên chứng khoán:               Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Mã chứng khoán:              ART

Sàn giao dịch:                     UPCOM

Loại chứng khoán:               Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:              10.000 đồng/cổ phiếu                                 

Ngày đăng ký cuối cùng:   22/01/2018

 

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 

2. Nội dung cụ thể

 

  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
  • Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 10/2/2018
  • Địa điểm họp: tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Trân trọng cảm ơn!

11/07/2018 ART: CBTT về việc đăng ký người được ủy quyền CBTT
06/07/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ART
05/07/2018 ART: Chứng khoán Artex được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/06/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
26/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty ART
18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán