HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
958,36
-5,11(-0,53%)
931,69
-5,85(-0,62%)
108,10
0,18(0,17%)
196,91
0,59(0,30%)
52,47
-0,23(-0,44%)

ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Artex - 10/01/2018 3:01:37 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ArtexSC) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, như sau:

 

Tên Tổ chức phát hành:      Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Tên chứng khoán:               Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Mã chứng khoán:              ART

Sàn giao dịch:                     UPCOM

Loại chứng khoán:               Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:              10.000 đồng/cổ phiếu                                 

Ngày đăng ký cuối cùng:   22/01/2018

 

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 

2. Nội dung cụ thể

 

  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
  • Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 10/2/2018
  • Địa điểm họp: tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Trân trọng cảm ơn!

11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM
09/10/2018 ART: Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/10/2018 ART: Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART.
02/10/2018 ART: Thông báo về ngày giao dịch của cổ phiếu bổ sung ART
01/10/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
01/10/2018 ART: Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức Phó tổng giám đốc