HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1062,07
11,82(1,13%)
1053,47
4,91(0,47%)
122,39
0,50(0,41%)
241,39
1,14(0,48%)
58,33
0,04(0,08%)

ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Artex - 10/01/2018 3:01:37 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ArtexSC) trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, như sau:

 

Tên Tổ chức phát hành:      Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Tên chứng khoán:               Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Mã chứng khoán:              ART

Sàn giao dịch:                     UPCOM

Loại chứng khoán:               Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:              10.000 đồng/cổ phiếu                                 

Ngày đăng ký cuối cùng:   22/01/2018

 

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 

2. Nội dung cụ thể

 

  • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
  • Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 10/2/2018
  • Địa điểm họp: tầng 5B, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 

Trân trọng cảm ơn!

12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
02/01/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
01/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018
29/12/2017 ART: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh