HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)

ART: CBTT ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành việc mua 2 triệu cổ phiếu ART

Artex - 08/09/2017 2:54:35 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) trân trọng công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ông Trịnh Văn Quyết,


Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết, đã hoàn thành mua 2.000.000 cổ phiếu ART, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 19,48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

 

Báo cáo kết quả giao dịch, xin xem thêm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

01/12/2017 ART: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/12/2017 ART: Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2017
29/11/2017 ART: Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn
23/11/2017 ART: Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Bình
15/11/2017 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty
15/11/2017 ART: CBTT miễn nhiệm Thành viên HĐQT