HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)

ART: CBTT ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành việc mua 2 triệu cổ phiếu ART

Artex - 08/09/2017 2:54:35 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) trân trọng công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ông Trịnh Văn Quyết,


Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết, đã hoàn thành mua 2.000.000 cổ phiếu ART, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 19,48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

 

Báo cáo kết quả giao dịch, xin xem thêm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

20/09/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
20/09/2018 ART: Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ART tại SGD chứng khoán Hà Nội
18/09/2018 ART: Cổ phiếu ART được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
14/09/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng
13/09/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
06/09/2018 ART: CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật