HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1059,73
17,94(1,72%)
1054,09
19,33(1,87%)
124,31
2,29(1,88%)
241,62
4,58(1,93%)
58,50
1,05(1,83%)

ART: CBTT ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành việc mua 2 triệu cổ phiếu ART

Artex - 08/09/2017 2:54:35 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) trân trọng công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn ông Trịnh Văn Quyết,


Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết, đã hoàn thành mua 2.000.000 cổ phiếu ART, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 19,48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

 

Báo cáo kết quả giao dịch, xin xem thêm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

10/02/2018 ART: Công bố thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên Artex năm 2018
10/02/2018 ART: CBTT Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty
26/01/2018 ART: THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
10/01/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc