HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1059,73
17,94(1,72%)
1054,09
19,33(1,87%)
124,31
2,29(1,88%)
241,62
4,58(1,93%)
58,50
1,05(1,83%)

ART: Thông báo về việc đăng ký mua vào cổ phiếu ART của ông Trịnh Văn Quyết

Artex - 01/09/2017 11:04:55 SA          

Ngày 01/09/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) đã nhận được Công văn về việc mua vào cổ phiếu của cổ đông là ông Trịnh Văn Quyết. Tại Công văn, ông Trịnh Văn Quyết thông báo về ý định thực hiện việc mua vào thêm 2 triệu cổ phần ART để nâng tỷ lệ sở hữu. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 05/09/2017.Hiện tại, Ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 630.000 cổ phiếu ART. Nếu hoàn tất việc giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu ART mà Ông Trịnh Văn Quyết sở hữu sẽ là 2.630.000 cổ phiếu, chiếm 19,48% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy, sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.


 
Chi tiết Công văn của Ông Trịnh Văn Quyết đính kèm tại đây

10/02/2018 ART: Công bố thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên Artex năm 2018
10/02/2018 ART: CBTT Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty
26/01/2018 ART: THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
10/01/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc