HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)

ART: Thông báo về việc đăng ký mua vào cổ phiếu ART của ông Trịnh Văn Quyết

Artex - 01/09/2017 11:04:55 SA          

Ngày 01/09/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) đã nhận được Công văn về việc mua vào cổ phiếu của cổ đông là ông Trịnh Văn Quyết. Tại Công văn, ông Trịnh Văn Quyết thông báo về ý định thực hiện việc mua vào thêm 2 triệu cổ phần ART để nâng tỷ lệ sở hữu. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 05/09/2017.



Hiện tại, Ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 630.000 cổ phiếu ART. Nếu hoàn tất việc giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu ART mà Ông Trịnh Văn Quyết sở hữu sẽ là 2.630.000 cổ phiếu, chiếm 19,48% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy, sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.


 
Chi tiết Công văn của Ông Trịnh Văn Quyết đính kèm tại đây

01/12/2017 ART: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/12/2017 ART: Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2017
29/11/2017 ART: Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn
23/11/2017 ART: Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Bình
15/11/2017 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty
15/11/2017 ART: CBTT miễn nhiệm Thành viên HĐQT