HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)

ART: Thông báo về việc đăng ký mua vào cổ phiếu ART của ông Trịnh Văn Quyết

Artex - 01/09/2017 11:04:55 SA          

Ngày 01/09/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) đã nhận được Công văn về việc mua vào cổ phiếu của cổ đông là ông Trịnh Văn Quyết. Tại Công văn, ông Trịnh Văn Quyết thông báo về ý định thực hiện việc mua vào thêm 2 triệu cổ phần ART để nâng tỷ lệ sở hữu. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 05/09/2017.Hiện tại, Ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 630.000 cổ phiếu ART. Nếu hoàn tất việc giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu ART mà Ông Trịnh Văn Quyết sở hữu sẽ là 2.630.000 cổ phiếu, chiếm 19,48% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy, sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.


 
Chi tiết Công văn của Ông Trịnh Văn Quyết đính kèm tại đây

20/09/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
20/09/2018 ART: Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ART tại SGD chứng khoán Hà Nội
18/09/2018 ART: Cổ phiếu ART được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
14/09/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng
13/09/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
06/09/2018 ART: CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật