HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
828,93
1,21(0,15%)
817,39
0,55(0,07%)
109,08
-0,34(-0,31%)
201,07
-0,50(-0,25%)
54,54
0,30(0,56%)

ART: Thông báo về việc đăng ký mua vào cổ phiếu ART của ông Trịnh Văn Quyết

Artex - 01/09/2017 11:04:55 SA          

Ngày 01/09/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) đã nhận được Công văn về việc mua vào cổ phiếu của cổ đông là ông Trịnh Văn Quyết. Tại Công văn, ông Trịnh Văn Quyết thông báo về ý định thực hiện việc mua vào thêm 2 triệu cổ phần ART để nâng tỷ lệ sở hữu. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 05/09/2017.Hiện tại, Ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 630.000 cổ phiếu ART. Nếu hoàn tất việc giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu ART mà Ông Trịnh Văn Quyết sở hữu sẽ là 2.630.000 cổ phiếu, chiếm 19,48% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy, sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.


 
Chi tiết Công văn của Ông Trịnh Văn Quyết đính kèm tại đây

18/10/2017 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ART
17/10/2017 ART: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
10/10/2017 ART: Thông báo về việc mất sổ cổ đông của ông Đào Xuân Việt
03/10/2017 ART: Thông báo về việc mất sổ cổ đông của ông Nguyễn Phan Hoàng Quân
11/09/2017 ART: Thông báo về việc không còn là cổ đông lớn
08/09/2017 ART: CBTT ông Nguyễn Văn Thanh hoàn thành việc bán ra cổ phiếu ART