HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)

ART: Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ART

Artex - 26/07/2017 5:29:21 CH          

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ART. 

Chi tiết xin xem file đính kèm

 

Cổ phiếu ART được chấp thuận đăng ký giao dịch

 

Thông báo ngày chào sàn cổ phiếu ART

 

 

Trân trọng,

01/06/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
26/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty ART
18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
18/04/2018 ART: CBTT Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp.HCM do thay đổi địa chỉ chi nhánh
04/04/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
28/02/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan