HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
828,93
1,21(0,15%)
817,39
0,55(0,07%)
109,08
-0,34(-0,31%)
201,07
-0,50(-0,25%)
54,54
0,30(0,56%)

ART: Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ART

Artex - 26/07/2017 5:29:21 CH          

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ART. 

Chi tiết xin xem file đính kèm

 

Cổ phiếu ART được chấp thuận đăng ký giao dịch

 

Thông báo ngày chào sàn cổ phiếu ART

 

 

Trân trọng,

18/10/2017 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ART
17/10/2017 ART: Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
10/10/2017 ART: Thông báo về việc mất sổ cổ đông của ông Đào Xuân Việt
03/10/2017 ART: Thông báo về việc mất sổ cổ đông của ông Nguyễn Phan Hoàng Quân
11/09/2017 ART: Thông báo về việc không còn là cổ đông lớn
08/09/2017 ART: CBTT ông Nguyễn Văn Thanh hoàn thành việc bán ra cổ phiếu ART