HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)

ART: Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ART

Artex - 26/07/2017 5:29:21 CH          

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ART. 

Chi tiết xin xem file đính kèm

 

Cổ phiếu ART được chấp thuận đăng ký giao dịch

 

Thông báo ngày chào sàn cổ phiếu ART

 

 

Trân trọng,

01/12/2017 ART: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/12/2017 ART: Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2017
29/11/2017 ART: Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn
23/11/2017 ART: Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ Nguyễn Thanh Bình
15/11/2017 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty
15/11/2017 ART: CBTT miễn nhiệm Thành viên HĐQT