HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)

ART: Thông báo về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ART

Artex - 26/07/2017 5:29:21 CH          

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ART. 

Chi tiết xin xem file đính kèm

 

Cổ phiếu ART được chấp thuận đăng ký giao dịch

 

Thông báo ngày chào sàn cổ phiếu ART

 

 

Trân trọng,

20/09/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
20/09/2018 ART: Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ART tại SGD chứng khoán Hà Nội
18/09/2018 ART: Cổ phiếu ART được chấp thuận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
14/09/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng
13/09/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
06/09/2018 ART: CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật