HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
958,36
-5,11(-0,53%)
931,69
-5,85(-0,62%)
108,10
0,18(0,17%)
196,91
0,59(0,30%)
52,47
-0,23(-0,44%)

ART: Công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Artex - 25/12/2017 2:51:34 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ theo giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ArtexSC) trân trọng công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại ArtexSC

 

Chi tiết xin xem thêm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM
09/10/2018 ART: Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/10/2018 ART: Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART.
02/10/2018 ART: Thông báo về ngày giao dịch của cổ phiếu bổ sung ART
01/10/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
01/10/2018 ART: Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức Phó tổng giám đốc