HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
933,39
-10,58(-1,12%)
926,50
-14,59(-1,55%)
107,62
2,03(1,93%)
191,34
2,55(1,35%)
50,55
-0,03(-0,07%)

ART: Công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Artex - 25/12/2017 2:51:34 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ theo giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ArtexSC) trân trọng công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại ArtexSC

 

Chi tiết xin xem thêm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

11/07/2018 ART: CBTT về việc đăng ký người được ủy quyền CBTT
06/07/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ART
05/07/2018 ART: Chứng khoán Artex được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/06/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
26/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty ART
18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán