HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1062,07
11,82(1,13%)
1053,47
4,91(0,47%)
122,39
0,50(0,41%)
241,39
1,14(0,48%)
58,33
0,04(0,08%)

ART: Công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Artex - 25/12/2017 2:51:34 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

Căn cứ theo giấy phép điều chỉnh số 59/GPĐC-UBCK ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ArtexSC) trân trọng công bố thông tin về việc điều chỉnh vốn điều lệ tại ArtexSC

 

Chi tiết xin xem thêm tại đây

 

Trân trọng cảm ơn!

12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
10/01/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
02/01/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
01/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018
29/12/2017 ART: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh