HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
958,36
-5,11(-0,53%)
931,69
-5,85(-0,62%)
108,10
0,18(0,17%)
196,91
0,59(0,30%)
52,47
-0,23(-0,44%)

ART: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch ART

Artex - 25/12/2017 10:09:01 SA          

Ngày 25/12/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhận được thông báo số 1662/ TB-SGDHN ngày 22/12/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán ART). Thông tin cụ thể như sau:

 

Tên chứng khoán

:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Loại chứng khoán

:

Cổ phiếu phổ thông

Mã Chứng khoán

:

ART

Mệnh giá

:

10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung

:

17.550.000 cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung : 175.500.000.000 đồng (Một trăm bảy lăm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

Ngày giao dịch chính thức

:

Thứ 5, ngày 28/12/2017

 

Toàn văn thông báo, xin xem thêm tại đây

11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM
09/10/2018 ART: Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/10/2018 ART: Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART.
02/10/2018 ART: Thông báo về ngày giao dịch của cổ phiếu bổ sung ART
01/10/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
01/10/2018 ART: Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức Phó tổng giám đốc