HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
933,39
-10,58(-1,12%)
926,50
-14,59(-1,55%)
107,62
2,03(1,93%)
191,34
2,55(1,35%)
50,55
-0,03(-0,07%)

ART: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch ART

Artex - 25/12/2017 10:09:01 SA          

Ngày 25/12/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhận được thông báo số 1662/ TB-SGDHN ngày 22/12/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán ART). Thông tin cụ thể như sau:

 

Tên chứng khoán

:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Loại chứng khoán

:

Cổ phiếu phổ thông

Mã Chứng khoán

:

ART

Mệnh giá

:

10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung

:

17.550.000 cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung : 175.500.000.000 đồng (Một trăm bảy lăm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

Ngày giao dịch chính thức

:

Thứ 5, ngày 28/12/2017

 

Toàn văn thông báo, xin xem thêm tại đây

11/07/2018 ART: CBTT về việc đăng ký người được ủy quyền CBTT
06/07/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ART
05/07/2018 ART: Chứng khoán Artex được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/06/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
26/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty ART
18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán