HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1044,86
-35,88(-3,32%)
1018,97
-35,02(-3,32%)
120,12
-6,19(-4,90%)
223,49
-12,57(-5,33%)
55,65
-1,42(-2,48%)

ART: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch ART

Artex - 25/12/2017 10:09:01 SA          

Ngày 25/12/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhận được thông báo số 1662/ TB-SGDHN ngày 22/12/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán ART). Thông tin cụ thể như sau:

 

Tên chứng khoán

:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Loại chứng khoán

:

Cổ phiếu phổ thông

Mã Chứng khoán

:

ART

Mệnh giá

:

10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung

:

17.550.000 cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung : 175.500.000.000 đồng (Một trăm bảy lăm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

Ngày giao dịch chính thức

:

Thứ 5, ngày 28/12/2017

 

Toàn văn thông báo, xin xem thêm tại đây

18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
18/04/2018 ART: CBTT Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp.HCM do thay đổi địa chỉ chi nhánh
04/04/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
28/02/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan
10/02/2018 ART: Công bố thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên Artex năm 2018
10/02/2018 ART: CBTT Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm soát Công ty