HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1062,07
11,82(1,13%)
1053,47
4,91(0,47%)
122,39
0,50(0,41%)
241,39
1,14(0,48%)
58,33
0,04(0,08%)

ART: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch ART

Artex - 25/12/2017 10:09:01 SA          

Ngày 25/12/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex nhận được thông báo số 1662/ TB-SGDHN ngày 22/12/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán ART). Thông tin cụ thể như sau:

 

Tên chứng khoán

:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Loại chứng khoán

:

Cổ phiếu phổ thông

Mã Chứng khoán

:

ART

Mệnh giá

:

10.000 đồng/ cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung

:

17.550.000 cổ phiếu

Giá trị cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung : 175.500.000.000 đồng (Một trăm bảy lăm tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

Ngày giao dịch chính thức

:

Thứ 5, ngày 28/12/2017

 

Toàn văn thông báo, xin xem thêm tại đây

12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
10/01/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
02/01/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
01/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018
29/12/2017 ART: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh