HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1062,07
11,82(1,13%)
1053,47
4,91(0,47%)
122,39
0,50(0,41%)
241,39
1,14(0,48%)
58,33
0,04(0,08%)

ART: Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán: ART)

Artex - 20/12/2017 5:04:39 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã Chứng khoán: ART)

 

Chi tiết xin xem thêm thông tin ở file đính kèm

 

1. SGD_QD ve viec chap thuan thay doi dang ky giao dich_co phieu ART

2. ART_CBTT_chap thuan thay doi dang ky giao dich 

 

Trân trọng cảm ơn!

12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
10/01/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
02/01/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
01/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018
29/12/2017 ART: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh