HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
933,39
-10,58(-1,12%)
926,50
-14,59(-1,55%)
107,62
2,03(1,93%)
191,34
2,55(1,35%)
50,55
-0,03(-0,07%)

ART: Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán: ART)

Artex - 20/12/2017 5:04:39 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã Chứng khoán: ART)

 

Chi tiết xin xem thêm thông tin ở file đính kèm

 

1. SGD_QD ve viec chap thuan thay doi dang ky giao dich_co phieu ART

2. ART_CBTT_chap thuan thay doi dang ky giao dich 

 

Trân trọng cảm ơn!

11/07/2018 ART: CBTT về việc đăng ký người được ủy quyền CBTT
06/07/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ART
05/07/2018 ART: Chứng khoán Artex được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/06/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
26/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty ART
18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán