HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
958,36
-5,11(-0,53%)
931,69
-5,85(-0,62%)
108,10
0,18(0,17%)
196,91
0,59(0,30%)
52,47
-0,23(-0,44%)

ART: Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán: ART)

Artex - 20/12/2017 5:04:39 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã Chứng khoán: ART)

 

Chi tiết xin xem thêm thông tin ở file đính kèm

 

1. SGD_QD ve viec chap thuan thay doi dang ky giao dich_co phieu ART

2. ART_CBTT_chap thuan thay doi dang ky giao dich 

 

Trân trọng cảm ơn!

11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM
09/10/2018 ART: Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/10/2018 ART: Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART.
02/10/2018 ART: Thông báo về ngày giao dịch của cổ phiếu bổ sung ART
01/10/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
01/10/2018 ART: Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức Phó tổng giám đốc