HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1044,86
-35,88(-3,32%)
1018,97
-35,02(-3,32%)
120,12
-6,19(-4,90%)
223,49
-12,57(-5,33%)
55,64
-1,42(-2,49%)

ART: Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (Mã chứng khoán: ART)

Artex - 20/12/2017 5:04:39 CH          

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Mã Chứng khoán: ART)

 

Chi tiết xin xem thêm thông tin ở file đính kèm

 

1. SGD_QD ve viec chap thuan thay doi dang ky giao dich_co phieu ART

2. ART_CBTT_chap thuan thay doi dang ky giao dich 

 

Trân trọng cảm ơn!

18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
18/04/2018 ART: CBTT Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp.HCM do thay đổi địa chỉ chi nhánh
04/04/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
28/02/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan
10/02/2018 ART: Công bố thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên Artex năm 2018
10/02/2018 ART: CBTT Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm soát Công ty