HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1044,86
-35,88(-3,32%)
1018,97
-35,02(-3,32%)
120,12
-6,19(-4,90%)
223,49
-12,57(-5,33%)
55,64
-1,42(-2,49%)

ART: THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Artex - 15/12/2017 2:46:22 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) xin công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết như sau:

 

STT

Nội dung

Trước khi thay đổi

Thay đổi

Sau khi thay đổi

Lý do thay đổi

1

Vốn điều lệ (VNĐ)
 

135.000.000.000

175.500.000.000

310.500.000.000

Phát hành cổ phiếu  ra công chúng

2

Tổng số cổ phiếu
 

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

3

Số lượng cổ phiếu quỹ

       

4

Số lượng cổ phiếu có quyềnbiểu quyết đang lưu hành

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

5

Số lượng cổ phiếu khác nếu có)

 

 

 

 

 

Vậy Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố thông tin đến Quý cổ đông và các đối tác được biết.

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do VSD cấp

Công văn thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Trân trọng cảm ơn!

18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
18/04/2018 ART: CBTT Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp.HCM do thay đổi địa chỉ chi nhánh
04/04/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
28/02/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch với người có liên quan
10/02/2018 ART: Công bố thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên Artex năm 2018
10/02/2018 ART: CBTT Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ban kiểm soát Công ty