HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
958,36
-5,11(-0,53%)
931,69
-5,85(-0,62%)
108,10
0,18(0,17%)
196,91
0,59(0,30%)
52,47
-0,23(-0,44%)

ART: THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Artex - 15/12/2017 2:46:22 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) xin công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết như sau:

 

STT

Nội dung

Trước khi thay đổi

Thay đổi

Sau khi thay đổi

Lý do thay đổi

1

Vốn điều lệ (VNĐ)
 

135.000.000.000

175.500.000.000

310.500.000.000

Phát hành cổ phiếu  ra công chúng

2

Tổng số cổ phiếu
 

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

3

Số lượng cổ phiếu quỹ

       

4

Số lượng cổ phiếu có quyềnbiểu quyết đang lưu hành

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

5

Số lượng cổ phiếu khác nếu có)

 

 

 

 

 

Vậy Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố thông tin đến Quý cổ đông và các đối tác được biết.

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do VSD cấp

Công văn thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Trân trọng cảm ơn!

11/10/2018 ART: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Tp. HCM
09/10/2018 ART: Tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/10/2018 ART: Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART.
02/10/2018 ART: Thông báo về ngày giao dịch của cổ phiếu bổ sung ART
01/10/2018 ART: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết
01/10/2018 ART: Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Nga giữ chức Phó tổng giám đốc