HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1062,07
11,82(1,13%)
1053,47
4,91(0,47%)
122,39
0,50(0,41%)
241,39
1,14(0,48%)
58,33
0,04(0,08%)

ART: THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Artex - 15/12/2017 2:46:22 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) xin công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết như sau:

 

STT

Nội dung

Trước khi thay đổi

Thay đổi

Sau khi thay đổi

Lý do thay đổi

1

Vốn điều lệ (VNĐ)
 

135.000.000.000

175.500.000.000

310.500.000.000

Phát hành cổ phiếu  ra công chúng

2

Tổng số cổ phiếu
 

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

3

Số lượng cổ phiếu quỹ

       

4

Số lượng cổ phiếu có quyềnbiểu quyết đang lưu hành

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

5

Số lượng cổ phiếu khác nếu có)

 

 

 

 

 

Vậy Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố thông tin đến Quý cổ đông và các đối tác được biết.

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do VSD cấp

Công văn thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Trân trọng cảm ơn!

12/01/2018 ART: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
10/01/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
06/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
02/01/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
01/01/2018 ART: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018
29/12/2017 ART: Thông báo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh