HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
933,39
-10,58(-1,12%)
926,50
-14,59(-1,55%)
107,62
2,03(1,93%)
191,34
2,55(1,35%)
50,55
-0,03(-0,07%)

ART: THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Artex - 15/12/2017 2:46:22 CH          

Kính gửi Quý Cổ đông,

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) xin công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết như sau:

 

STT

Nội dung

Trước khi thay đổi

Thay đổi

Sau khi thay đổi

Lý do thay đổi

1

Vốn điều lệ (VNĐ)
 

135.000.000.000

175.500.000.000

310.500.000.000

Phát hành cổ phiếu  ra công chúng

2

Tổng số cổ phiếu
 

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

3

Số lượng cổ phiếu quỹ

       

4

Số lượng cổ phiếu có quyềnbiểu quyết đang lưu hành

13.500.000

17.550.000

31.050.000

Phát hành cổ phiếu ra công chúng

5

Số lượng cổ phiếu khác nếu có)

 

 

 

 

 

Vậy Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex xin trân trọng công bố thông tin đến Quý cổ đông và các đối tác được biết.

 

Chi tiết xin xem thêm file đính kèm

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do VSD cấp

Công văn thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 

Trân trọng cảm ơn!

11/07/2018 ART: CBTT về việc đăng ký người được ủy quyền CBTT
06/07/2018 ART: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu ART
05/07/2018 ART: Chứng khoán Artex được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
01/06/2018 ART: CBTT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
26/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty ART
18/04/2018 ART: CBTT Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán