HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
Cập nhật lúc: 21/01/2019 5:52 CH
- VN-INDEX: 902,71     +4,41 / +0,49%
- SLGD: 65.750
- KLGD : 131.413.383
- GTGD : 2.841,73 tỷ
Cập nhật lúc: 21/01/2019 5:52 CH
-HA-INDEX: 101,87     +0,09 / +0,09%
- SLGD: 1.880
- KLGD : 25.618.670
- GTGD : 346,49 tỷ
Cập nhật lúc: 21/01/2019 5:52 CH
- UPCOM-INDEX: 53,18     +0,16 / +0,30%
- SLGD: 2.210
- KLGD : 13.017.886
- GTGD : 249,07 tỷ
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
AAA 14,35 -0,05(-0,35%) 1.322.560
AAM 12,80 -0,20(-1,54%) 240
ACC 20,50 -0,50(-2,38%) 190
ACL 32,25 -0,15(-0,46%) 35.690
ADS 13,10 -0,40(-2,96%) 17.200
AGC 0,90 +0,10(+12,50%) 93.400
AGD 35,80 -2,60(-6,77%) 800
AGF 4,38 -0,32(-6,81%) 550
AGM 10,15 -0,30(-2,87%) 6.020
AGR 3,41 -0,01(-0,29%) 117.090