HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)
Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 13/11 qua "lăng kính" phân tích kỹ thuật.
Tin cũ hơn