HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)
Thanh khoản thị trường sụt giảm và ở mức thấp với tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 100 triệu cổ phiếu, trị giá chỉ trên 2.300 tỷ đồng.
Tin cũ hơn