HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
Dưới đây là nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 14/1/2019.
Tin cũ hơn