HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)
Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 21/9 qua "lăng kính" phân tích kỹ thuật.
Tin cũ hơn