HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)

2017

Top 10 thị phần môi giới SỞ GDCK TP Hồ Chí Minh

Tăng vốn điều lệ lên 310,5 tỷ đồng để thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

Mở 4100 tài khoản nhà đầu tư. Tổng số có 8400 tài khoản đang hoạt động

 

2015

7/2015:Chính thức cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi đáp ứng các yêu cầu từ phía cơ quan quản lý và hoàn thiện nhân sự, quy trình nghiệp vụ

5/2015:Ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt

7/2015:Chính thức cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ sau khi đáp ứng các yêu cầu từ phía cơ quan quản lý và hoàn thiện nhân sự, quy trình nghiệp vụ

24/2/2015: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ghi nhận là đơn vị có tiến bộ vượt bậc trong hoạt động môi giới năm 2014

 

2014

16/05/2014:Ông Lưu Đức Quang được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

19/5/2014: Ông Nguyễn Thanh Bình được bầulàm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Doãn Văn Phương

1/12/2014:  Hoàn thành đầu tư và vận hành hệ thống giao dịch mới

 

2013

04/09/2013: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Doãn Văn Phương

20/08/2013: Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

 

2012

25/12/2012: Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 1129/QĐ-UBCK

20/01/2012: FLCS Chuyển trụ sở chính đến tầng 5- tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

2011

30/12/2011: Ông Doãn Văn Phương, Thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trịnh Văn Quyết.

08/08/2011: Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex thành Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC (FLCS)

 

2008-2010

2009-2010:Được cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký; được các Sở GDCK Hà Nội và TP HCM chấp thuận là thành viên giao dịch; Bổ sung thêm nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán theo giấy phép 141/UBCK-GP.

2008:Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex chính thức thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 85/UBCK-GP của UBCKNN.