HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)
UDJ - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Mã chứng khoán:
UDJ
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
25/02/2019
Ngày đăng ký:
26/02/2019
Ngày thực thi:
28/03/2019
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2019
3. Lý do và mục đích: 
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày thứ Năm ngày 28/03/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Dự án biệt thự cao cấp Lake View Lô N10-N11, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương)
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018.
· Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
· Phân phối lợi nhuận năm 2018.
· Thông qua kế hoạch hoạt đông kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
· Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.