HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
987,57
16,99(1,75%)
926,09
14,29(1,57%)
106,11
-0,19(-0,18%)
193,93
0,76(0,40%)
55,54
0,07(0,12%)
BMP - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
Mã chứng khoán:
BMP
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
07/12/2018
Ngày đăng ký:
10/12/2018
Ngày thực thi:
28/12/2018
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:CTCP Nhựa Bình Minh
Tên chứng khoánCổ Phiếu CTCP Nhựa Bình Minh
Mã chứng khoán: BMP
Mã ISIN:VN000000BMP5
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.
Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
Thời gian thực hiện: 28/12/2018.
Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - 240 Hậu Giang, Quận 6, TPHCM từ 8h đến 11h và 13h đến 15h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 28/12/2018 và cần mang theo Giấy CMND.