HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
987,57
16,99(1,75%)
926,09
14,29(1,57%)
106,11
-0,19(-0,18%)
193,93
0,76(0,40%)
55,54
0,07(0,12%)
DAE - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 1600đ/CP
Mã chứng khoán:
DAE
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
07/12/2018
Ngày đăng ký:
10/12/2018
Ngày thực thi:
27/12/2018
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng
Tên chứng khoánCổ phiếu CTCP Sách giáo dục tại Tp Đà Nẵng
Mã chứng khoán: DAE
Mã ISIN:VN000000DAE0
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HNX
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 27/12/2018
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 27/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.