HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
987,57
16,99(1,75%)
926,09
14,29(1,57%)
106,11
-0,19(-0,18%)
193,93
0,76(0,40%)
55,54
0,07(0,12%)
SRC - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 300đ/CP
Mã chứng khoán:
SRC
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
07/12/2018
Ngày đăng ký:
10/12/2018
Ngày thực thi:
24/12/2018
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần cao su Sao Vàng
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần cao su Sao Vàng
Mã chứng khoán: SRC
Mã ISIN:VN000000SRC6
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018
- Lý do và mục đích:  Tạm ứng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:  3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Thời gian thực hiện:  24/12/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/12/2018 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp..