HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)
HFB - Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 450đ/CP
Mã chứng khoán:
HFB
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
24/12/2018
Ngày đăng ký:
25/12/2018
Ngày thực thi:
21/01/2019
Chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
 
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1           - Tỷ lệ thực hiện: 4.5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/01/2019
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 21/01/2019, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.