HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)
HC3 - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
Mã chứng khoán:
HC3
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
13/12/2018
Ngày đăng ký:
14/12/2018
Ngày thực thi:
02/01/2019
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng
Mã chứng khoán: HC3
Mã ISIN:VN000000HC37
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:UpCOM
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2018
- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 02/01/2019
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/01/2019 (khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.