HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)
VEC - Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP
Mã chứng khoán:
VEC
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
13/12/2018
Ngày đăng ký:
14/12/2018
Ngày thực thi:
25/12/2018
Chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEC của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/12/2018
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam - Tầng 11, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.