HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)
HFB - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 450đ/CP
Mã chứng khoán:
HFB
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
24/12/2018
Ngày đăng ký:
25/12/2018
Ngày thực thi:
21/01/2019
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán: HFB
Mã ISIN:VN000000HFB6
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:UpCOM
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2018
Lý do và mục đích:   Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 4.5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
- Ngày thanh toán: 21/01/2019
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 21/01/2019, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.