HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
CPC - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
Mã chứng khoán:
CPC
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
20/12/2018
Ngày đăng ký:
21/12/2018
Ngày thực thi:
15/03/2019
Chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/03/2019
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 15/03/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, giấy Ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.