HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)
GDT - Tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP
Mã chứng khoán:
GDT
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
13/12/2018
Ngày đăng ký:
14/12/2018
Ngày thực thi:
27/12/2018
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành
Tên chứng khoánCổ phiếu Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành
Mã chứng khoán: GDT
Mã ISIN:VN000000GDT5
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:HOSE
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2018
Lý do và mục đích:    Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt
Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Thời gian thực hiện: 27/12/2018
Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
-     Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
-     Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
-     Điện thoại: (028) 3589 4287    Fax: (028) 3589 4288