HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)
PRO - Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Mã chứng khoán:
PRO
Loại sự kiện:
Lấy ý kiến cổ đông
Ngày chốt:
08/11/2018
Ngày đăng ký:
09/11/2018
Ngày thực thi:
14/11/2018
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRO của CTCP Procimex Việt Nam như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 14/11/2018 – 27/11/2018
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam