HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
PRO - Lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Mã chứng khoán:
PRO
Loại sự kiện:
Lấy ý kiến cổ đông
Ngày chốt:
08/11/2018
Ngày đăng ký:
09/11/2018
Ngày thực thi:
14/11/2018
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRO của CTCP Procimex Việt Nam như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 14/11/2018 – 27/11/2018
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, tổ 112, khối Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam