HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
918,12
3,83(0,42%)
888,20
2,55(0,29%)
103,37
0,36(0,35%)
186,28
1,52(0,82%)
51,66
0,06(0,12%)
SHX - Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Mã chứng khoán:
SHX
Loại sự kiện:
Đại hội cổ đông bất thường
Ngày chốt:
09/11/2018
Ngày đăng ký:
12/11/2018
Ngày thực thi:
27/11/2018
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 27/11/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Liberty Sài Gòn Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
Xem xét, giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường.