HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
SHX - Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Mã chứng khoán:
SHX
Loại sự kiện:
Đại hội cổ đông bất thường
Ngày chốt:
09/11/2018
Ngày đăng ký:
12/11/2018
Ngày thực thi:
27/11/2018
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHX của CTCP Sài Gòn Hỏa xa như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 27/11/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Liberty Sài Gòn Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
Xem xét, giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường.