HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
SEA - Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP
Mã chứng khoán:
SEA
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
06/11/2018
Ngày đăng ký:
07/11/2018
Ngày thực thi:
28/11/2018
Chi tiết
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
Tên chứng khoánCổ phiếu Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán: SEA
Mã ISIN:VN000000SEA8
Mệnh giá:10,000 đồng
Sàn giao dịch:UpCOM
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2018
Lý do và mục đích:   Chi trả cổ tức năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 2% ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/11/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng làm việc Tổng Công ty (địa chỉ 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 28/11/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.