HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
GKM - Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
Mã chứng khoán:
GKM
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng cổ phiếu
Ngày chốt:
02/11/2018
Ngày đăng ký:
05/11/2018
Ngày thực thi:
05/02/2019
Chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GKM của CTCP Gạch Khang Minh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2018
3. Lý do và mục đích: 
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt
danh sách sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 150 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 100:5, vì thế số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận thêm là (150*5)/100=7,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 7 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện: 
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.