HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
958,36
-5,11(-0,53%)
931,69
-5,85(-0,62%)
108,10
0,18(0,17%)
196,91
0,59(0,30%)
52,47
-0,23(-0,44%)
BTN - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP
Mã chứng khoán:
BTN
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
12/01/2018
Ngày đăng ký:
15/01/2018
Ngày thực thi:
25/01/2018
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của Binh Dinh Tunnel Brick Joint Stock Company như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2018
3. Lý do và mục đích:
          * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/01/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định - Km 1215 quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, bắt đầu từ ngày 25/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.