HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
958,36
-5,11(-0,53%)
931,69
-5,85(-0,62%)
108,10
0,18(0,17%)
196,91
0,59(0,30%)
52,47
-0,23(-0,44%)
APC - Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Mã chứng khoán:
APC
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
12/01/2018
Ngày đăng ký:
15/01/2018
Ngày thực thi:
16/03/2018
Chi tiết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã CK: APC) như sau:

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú
Mã chứng khoán: APC
Mã ISIN: VN000000APC8
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2018
Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
-     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
-     Thời gian thực hiện: 16/03/2018.
-     Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú, 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
-     Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội cổ đông năm 2018.