HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)
NLG - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 225đ/CP
Mã chứng khoán:
NLG
Loại sự kiện:
Cổ tức bằng tiền
Ngày chốt:
13/10/2017
Ngày đăng ký:
16/10/2017
Ngày thực thi:
10/11/2017
Chi tiết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
- Mã chứng khoán : NLG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/10/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/10/2017
1) Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 2,25%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 225 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/11/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long bắt đầu từ ngày 10/11/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân