HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
902,71
4,41(0,49%)
860,30
2,35(0,27%)
101,87
0,09(0,09%)
182,52
0,25(0,14%)
53,18
0,16(0,30%)
Theo Nikkei Asian Review, Việt Nam có thể sẽ lỡ mục tiêu thoái vốn nhà nước vào năm 2020.
Tin cũ hơn