HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
988,71
6,93(0,71%)
912,27
4,40(0,48%)
108,09
0,28(0,26%)
197,76
0,56(0,28%)
57,23
0,34(0,60%)
Thị trường có thể duy trì được sự hồi phục vào phiên đầu tuần sau. Nhưng nếu dòng tiền vào thị trường không có sự cải thì đà hồi phục sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi cho rằng rủi ro ngắn hạn của thị trường đã tăng lên đáng kể với số lượng cổ phiếu bị bẻ gãy xu hướng ngắn hạn tăng lên nhanh chóng. Nhà đầu tư có thể tranh thủ các phiên hồi phục của thị trường để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toán nhằm tránh các rủi ro phải chịu thua lỗ ngược như 2018.
Tin cũ hơn