HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)
Thanh khoản thị trường và mức biến động giảm dần trong 2 phiên cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại. Điểm tích cực là lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã dần quay trở lại. Mặc dù vậy, dòng tiền vẫn cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Nhà đầu tư có thể thực hiện việc cơ cấu danh mục cổ phiếu theo dòng tiền thị trường.
Tin cũ hơn