HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1059,73
17,94(1,72%)
1054,09
19,33(1,87%)
124,31
2,29(1,88%)
241,62
4,58(1,93%)
58,50
1,05(1,83%)
Tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại, giúp giảm tình trạng bán tháo diễn ra trên diện rộng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng. Nhà đầu tư có thể chờ đợi tín hiệu tin cậy hơn xác nhận cho khả năng VN-Index quay lại chiều tăng giá.
Tin cũ hơn