HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1004,74
9,20(0,92%)
971,18
8,48(0,88%)
115,06
0,86(0,75%)
212,25
2,29(1,09%)
52,99
0,53(1,01%)
Chỉ số đang hình thành nhịp đi ngang tích lũy để tạo nền giá mới trên vùng 980-983 điểm. Xu thế này có thể sẽ còn tiếp diễn trong một vài phiên tới.
Tin cũ hơn