HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
1059,73
17,94(1,72%)
1054,09
19,33(1,87%)
124,31
2,29(1,88%)
241,62
4,58(1,93%)
58,50
1,05(1,83%)
Ngày 10/02/2018, tại Hội trường tầng 5B- tòa nhà FLC Landmark Tower- Lê Đức Thọ- Mỹ Đình 2- Nam Từ Liêm- Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex(ArtexSC) đã tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2017, định hướng kinh doanh năm 2018 và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát…với sự tham gia của đông đảo cổ đông tương ứng 17.335.186 cổ phần, đạt tỷ lệ 55,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tin cũ hơn