HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
917,45
-22,71(-2,42%)
908,29
-21,96(-2,36%)
111,78
-2,03(-1,78%)
212,64
-4,42(-2,04%)
54,27
-0,19(-0,35%)
Ngày 24.11.2017, Hội nghị Thành viên năm 2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tổ chức với sự tham gia của ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCK Nhà nước, Lãnh đạo NHNN, Kho bạc Nhà nước, các đại diện Ngân hàng và công ty chứng khoán thành viên lưu ký đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị lần này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (Artex) đã vinh dự được biểu dương là Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán chứng khoán năm 2017
Tin cũ hơn