HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
980,95
18,79(1,95%)
966,86
21,75(2,30%)
112,11
1,53(1,38%)
200,21
4,91(2,52%)
52,02
0,34(0,66%)

Tâm lý e ngại của nhà đầu tư sẽ khiến thị trường khó bứt phá. Diễn biến tiêu cực của thị trường chung nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong các phiên sắp tới. Nhà đầu tư có thể tiến hành giải ngân một phần trong các phiên giảm điểm, tránh việc mua đuổi.
Tin cũ hơn