HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
716,87
-0,37(-0,05%)
667,42
-1,19(-0,18%)
86,27
-0,35(-0,41%)
157,60
-0,97(-0,61%)
55,48
0,15(0,27%)
 
Sự kiện
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex trân trọng Công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn ngày 22/11/2016
Về tổng thể, do sự hưng phấn của nhà đầu tư và do dòng tiền đang chảy mạnh vào thị trường, nên khả năng giảm điểm sâu và nhanh trên diện rộng ít xảy ra. Nhưng thị trường vẫn cần khoảng thời gian cần t...