HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
618,69
0,25(0,04%)
619,04
1,52(0,25%)
81,82
-0,10(-0,12%)
147,69
-0,02(-0,01%)
56,37
-0,04(-0,07%)
 
Sự kiện
Thanh khoản tăng mạnh trong sáng nay với sự trở lại của nhóm cổ phiếu dầu khí, chứng khoán và bất động sản