HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
672,67
3,23(0,48%)
661,20
4,97(0,76%)
83,68
0,47(0,57%)
153,66
1,60(1,05%)
55,65
0,27(0,48%)
 
Sự kiện
Theo Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM và 342/SGDHCM ngày 22/08/2016 về Quy chế giao dịch chứng khoán tại SGDCK TP.HCM và Quy định thời gian giao dịch, biên...
Thị trường tiếp tục chịu sức ép tâm lý tiêu cực từ dự đoán các quỹ ETF sẽ bán cổ phiếu ra thị trường, cộng với giá dầu giảm mạnh đêm qua và thông tin VCB bán Cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá ch...