HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
678,02
-6,81(-0,99%)
648,29
-6,88(-1,05%)
82,88
-1,32(-1,57%)
151,06
-2,94(-1,91%)
57,28
-0,08(-0,14%)
 
Sự kiện
Phục hồi đầu phiên nhờ nhóm dầu khí, nhưng dòng tiền thiếu thuyết phục đã khiến nhà đầu tư tiếp tục đổ ra bán. Nhờ các mã chủ chốt giữ giá, VN-Index k...