HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
601,51
2,44(0,41%)
604,69
2,12(0,35%)
80,37
-0,29(-0,36%)
142,56
-0,16(-0,11%)
56,35
-0,54(-0,94%)
 
Sự kiện
Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex Thông báo Nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10/3), Ngày chiến thắng (30/04), Quốc tế lao động (1/5).